ubezpieczenia na wypadek niezdoloności do pracy

Czy takie ubezpieczenie gwarantuje ciągłość wypłacania miesięcznej stawki? Przez jaki okres? Czy z ubezpieczeń prywatnych mogą też korzystać osoby bezrobotne? Jak wybrać korzystną firmę ubezpieczeniową?

Ubezpieczenie prywatne na wypadek niezdolności do pracy gwarantuje ciągłość wypłacania miesięcznej renty. Ta renta wypłacana jest miesięcznie i tak długo jak mówi o tym zawarta umowa. Przy zakładaniu ubezpieczenia takiego należy zrobić porównanie między ubezpieczalniami aby wybrać najkorzystniejsze.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

I accept that my given data and my IP address is sent to a server in the USA only for the purpose of spam prevention through the Akismet program.More information on Akismet and GDPR.